Diensten


Advise

Als eerste stap in dit proces voeren we verkennende gesprekken en peilen we of de neuzen in dezelfde richting staan. We tasten af of er een click is qua integriteit, ethiek en zakelijke aanpak.

We starten vervolgens met het in kaart brengen van alle parameters en thema’s voor alle belangrijkste stakeholders:
uw klanten, uw aandeelhouders, uw medewerkers, uw economisch plan.

Na een grondige analyse, zowel in de breedte als in de diepte, van de huidige situatie gaan we op zoek naar de “ideale situatie”. Deze GAP Analyse dient als leidraad om aansluitend nieuwe doelstellingen te formuleren. “Hoe” we deze nieuwe doelstellingen gaan bereiken is van cruciaal belang voor het realiseren van een succesvolle verandering.

Coach

In een persoonlijk coaching traject duiden we de organisatie- verantwoordelijken met hun functies en bevoegdheden aan. Vervolgens rollen we dashboards uit die gebaseerd zijn op de nieuwe rol- verdeling en die ervoor zorgen dat uw medewerkers over de juiste informatie beschikken om hun taken te vervullen. We pakken de interne tools ook onder handen om ervoor te zorgen dat uw organisatie een smart company met smart workspaces . 

In de loop van dit proces meten we op regelmatige basis de tussen- stappen en het resultaat van onze aanpak, zodat we samen de wederzijdse feedback bespreken en bijsturen waar nodig blijkt.

Improve

We definiëren een verbetertraject inclusief de te nemen stappen binnen de organisatie. We voeren functioneringsgesprekken en stellen de nieuwe organisatiestructuur met bevoegdheden en taken bij. We analyseren de opgemaakte dashboards, helemaal op maat van de dagelijkse realiteit binnen uw bedrijf en haar afdelingen. Deze methode zorgt ervoor dat uw medewerkers over alle informatie beschikken om hun taken constant te optimaliseren. Ook doen we suggesties aangaande bestaande rapporteringstools die de efficiëntie van uw bedrijf aanzienlijk verhogen. Wederom meten we in de loop van dit proces op regelmatige basis de tussen- stappen en het resultaat van onze aanpak, zodat we kunnen oordelen en bijsturen waar nodig blijkt. Clear Moonneemt hier 200% verantwoordelijkheid met resultaatverbintenis.

Fund

Wanneer op basis van het Coaching en  Improve - traject het perspectief duidelijk is waar je wenst te geraken, komt de hamvraag “kunnen we dit financieren?”. Hiervoor hebben we de juiste expertise om te onderzoeken of dit traject op een gezonde manier haalbaar is. Een van de zaken waar ondernemers vaak niet aan denken is feit dat we veel groei- initiatieven kunnen laten subsidiëren. We voeren voor U een subsidiescan uit en indien het dossier haalbaar is begeleiden we U in het ganse traject van A tot Z.

Invest

Clear  Moon maakt deel uit van een groep uiterst competente bedrijven die gespecialiseerd zijn in een specifieke technische  domeinen . We bieden “Smart Workplace ” en "Smart Company" oplossingen aan tal van KMO’s  in België.

Vaak zien we een synergie waarbij 1 plus 1 meer dan 2 is. Zo kwamen de voorbije jaren reeds mooie samenwerkingen, participaties en overnames tot stand.

Wanneer voor beide partijen alle lichten hiervoor op groen staan, kan dit een mogelijkheid zijn. Time will tell…